• Magnolia

    Jan Kalff die een seizoen lang de Magnolia heeft gefotografeerd in haar verschillende stadia van het ontspringen in het vroege voorjaar, de opmaat naar haar overweldigende bloei tot de afsluiting van haar kleurenpracht en de inkeer naar de winter. De drang een beeldend verhaal te vertellen, de toeschouwer een kijkje te laten nemen in onze belevingswereld leidt tot harmonische composities.